| Shila Amzah ‘adikzone’ kan Amir Masdi

| Live TV