Trending By: Alexon August 29, 2019 @ 1:30pm

空气污染可能会让人变得更加暴力!

据国外媒体报道,众所周知,空气污染对人体健康具有致命影响,但科学家现在担心,空气污染可能还会使一些人成为暴力罪犯。

在一项大规模研究中,研究人员对美国8600万人13年来的数据进行了分析,发现当空气污染变得严重的时候,暴力犯罪就越多。研究人员认为,空气中的微粒和有毒气体可能会干扰大脑的正常功能,使人更可能表现出攻击性。

(图/unsplash/示意图)

该研究结果发表在近期的《流行病学》(Epidemiology)网络版上。研究人员总结称,空气污染不仅会影响人们的身体健康,还会影响人们的行为。

伦敦政府最近发布的「伦敦大气污染物排放清单」(London Atmospheric Emissions Inventory)报告中指出,仅在伦敦,就有200万人仍生活在空气污染达到违法水平的地区。

(图/unsplash/示意图)

拥挤、污染严重的城市发生更多暴力犯罪并不令人意外。不过,研究人员并不是简单地观察污染地区是否发生了更多的暴力犯罪。相反,他们研究了美国301个不同县(涉及城市、郊区和农村)的犯罪记录随时间的增减,以及是否与空气污染指数存在关联。

(图/newyorker/示意图)

简而言之,研究人员想要了解当空气污染加剧时,犯罪率是否会上升。对于盗窃等非暴力犯罪,答案是“不”;但对于暴力犯罪,二者确实存在关联。

明尼苏达大学公共卫生学院和科罗拉多州立大学的研究团队写道:
“我们的研究确定了空气污染与县级暴力犯罪存在关联!我们发现当逐日细颗粒物浓度每增加10毫克/立方米时,暴力犯罪就会增加1.17%;当逐日臭氧浓度每增加10ppb时,暴力犯罪增加0.59%。这种效应大部分是由攻击事件的增加引起的。”

无论是贫穷还是富裕地区,当空气污染变得更严重时,暴力犯罪就会上升。研究人员指出,之前在小鼠和狗身上进行的实验发现,那些暴露在高浓度细颗粒物(如柴油烟雾中的颗粒物)环境中的动物表现出「更强的攻击性、领地意识和对即时奖励的偏好」。

(图/unsplash/示意图)

与此类似,暴露在空气污染中还可能会增加焦虑,从而导致犯罪和不道德的行为。“冲动和攻击性的反应或许可以解释为什么空气污染与暴力增多有关,而与非暴力犯罪没有关联,”

研究人员写道:
“我们谨慎地将这一结果解释为空气污染对神经和行为健康急性影响的证据,需要进一步研究其影响途径。”

他们还指出,之前的研究已经表明,“颗粒物中的金属成分,尤其是锰和汞,可能会使人表现出更强的攻击性和暴力行为”。

 

原文网址:新浪科技

| Live TV

| ARTIKEL Xtra

Trending Tue, 26 Nov 2019

It’s Tomorrow! Limited Edition Hello Kitty Holder Is Here At McDonald’s Malaysia!

Who could resist a cute Hello Kitty merchandise? NO ONE!

Trending Fri, 3 Jul 2020

Pagar Masjid & Surau Disaran Tidak Dikunci – Dr Zulkifli

Sama-samakita alert dan bertanggungjawab ok!

Trending Thu, 20 Sep 2018

Usus Wanita Ini Luka Gara-Gara Suka Makan Ramen

Lagi bahaya kalau anda makan Ramen hari-hari!

Trending Sat, 26 Dec 2020
Trending Thu, 19 Jul 2018

Selebriti Ini Gigih Sahut #InMyFeelingChallenge Yang Tengah Trending Satu Dunia. Memang Sempoi Habis!

Memang comel selebriti-selebriti ini menari cabaran #InMyFeelingChallege! Anda berani nak cuba?

Trending Thu, 29 Aug 2019

Siap Gali Kubur Sebelah Kubur Ibu, Dah Kenapa?

“Pekerjaan Saya Di Bumi Dah Selesai,” Siap Gali Kubur Sebelah Kubur Ibu, Tak Sabar Menanti Mati

Trending Thu, 17 Jan 2019

Here’s How You Can ACTUALLY Maintain Your New Year’s Resolutions

According to psychologists, it’s easier to do than we think.

Trending Wed, 2 Sep 2020
Trending Wed, 20 May 2020

| Live TV