Kemurungan menjadi satu topik yang kian mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat namun penerimaan mereka terhadap isu tersebut masih lagi di tahap yang membimbangkan.

Kemurungan menjadi topik yang seharusnya dibincangkan dengan lebih terbuka dan meluas tanpa mempunyai unsur prejudis sekaligus boleh menghalang atau mencegah individu-individu yang mengalami kemurungan merasa tersisih.

Pemahaman masyarakat terhadap isu ini perlu diperluaskan lagi agar tidak berlaku salah faham yang seterusnya boleh mencetuskan perspektif berbeza terhadap individu yang mengalami kemurungan.

Bagi membetulkan salah anggap terhadap kemurungan, Dr Nimelesh menerusi thread  di Twitter menjelaskan mengenai jenis kemurungan  dan menyeru masyarakat untuk melakukan ujian kesihatan mental.

Sumber:irishtimes, Dr Nimelesh